CI NEXT, CLICK NL PLATFORM VOOR  BUSINESS INNOVATIE BINNEN DE CREATIEVE INDUSTRIE, VAN START MET OPBOUW VAN NETWERK

De creatieve industrie is door dat kabinet benoemd als een van de negen topsectoren in de Nederlandse economie. Iedere topsector heeft een eigen kennis- en innovatie-agenda die wordt uitgevoerd onder regie van een zogenaamd TKI (een Topconsortium voor Kennis en Innovatie).

CLICK NL is zogeheten TKI van de creatieve industrie en daarmee  het antwoord van de topsector creatieve industrie op de behoefte aan een hechtere samenwerking tussen creatieve bedrijven, kennisinstellingen en (regionale) overheden. 

CLICK NL verbindt deze partijen vanuit de gedeelde ambitie om de Nederlandse creatieve industrie tot volle bloei te brengen en haar op een internationale toppositie te brengen.

CLICK NL is een netwerk van netwerken: zeven innovatienetwerken met een specifieke focus en een eigen kennis- en innovatie-agenda. Wat de netwerken bindt is de ambitie om de waarde van creativiteit zichtbaar te maken en te verzilveren: als oplossing voor de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd en als motor voor innovatie in andere topsectoren.

CI NEXT is het netwerk dat zich met name richt op business innovatie binnen de creatieve industrie.

CI NEXT wil graag met u, uw organisatie, bedrijf of kennisinstelling in contact komen voor het het verder uitwerken van haar onderzoeks- en ontwikkelingsagenda. Denkt u daaraan te kunnen bijdragen met uw bedrijf, uw organisatie, uw onderzoeksinstelling laat het ons dan weten en we nemen zo snel mogelijk contact met u op. CI NEXT is met name ook geïnteresseerd in de samenwerking met andere (top)sectoren en onderzoekt graag de mogelijkheden naar zogeheten ‘cross-over projecten’.

 

HOU MIJ/ONS OP DE HOOGTE  IK/WIJ SLUITEN GRAAG VANAF HET BEGIN AAN

 

 ‘DE INDUSTRIE IN CIJFERS’ 

 

BEKIJK HIER DE CI NEXT AGENDA

CI NEXT, een landelijk netwerk opererend vanuit Amsterdam en ondersteund door de Amsterdamse Innovatie Motor

CI Next is gesitueerd in Amsterdam. Niet alleen vanwege de centrale ligging, maar ook omdat de creatieve industrie in deze stad en de regio daaromheen een grote diversiteit (van design tot media en kunsten en erfgoed) laat zien en in termen van omvang veruit de grootste van het land is. Ook in het kader van internationalisering en de daarmee samenhangende exportmogelijkheden voor de creatieve industrie is de Metropool Regio Amsterdam een gerechtvaardigde keuze. Van daaruit geredeneerd ligt het voor de hand dat in Amsterdam en de regio de synergetische verbanden met bijvoorbeeld de clusters zakelijke- en financiële dienstverlening tot stand komen.  Ci NEXT werkt verder nauw samen met NWO en TNO.

              

 

Welkom bij CI Next! Slimme combinaties voor de creatieve industrie

Binnen het innovatieprogramma CLICK voor de creatieve industrie zoals dat is uitgewerkt onder auspiciën van het Topteam Creatieve Industrie, vormt CI Next het netwerk dat zich specifiek bezighoudt met innovatievraagstukken binnen de sector. De primaire taak van CI Next is het bij elkaar brengen van verschillende stakeholders in Nederland en in tweede instantie in Europa die directe baat hebben bij de bevordering van het innovatievermogen van de Nederlandse creatieve industrie, op basis van kennisontwikkeling, kennisdeling en kennistoepassing (valorisatie). Innovatie kan in dat verband worden opgevat als de succesvolle toepassing van nieuwe kennis en ideeën. CI Next is gericht op business innovation binnen deelsectoren en bedrijfstakken die samen de creatieve industrie vormen, maar richt zich ook op vraagstukken die gelden voor verschillende onderdelen van de sector
 
VOLG ONS: Twitter
Copyright © 2013 CI 3 Creative Development Company. All rights reserved.